Resum del ple ordinari (30-9-2015)

Sessió ordinària de l’Ajuntament ple, a 30 de setembre de 2015, a les 19h.

1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprovà per unanimitat, només unes rectificacions en matèria de noms i cognoms.

2.- Adaptació del Pla Econòmic Financer en vigor a l’ajuda sol·licitada a la Diputació de València en el programa per a la realització d’inversions financerament sostenibles.
La finalitat de l’ajuda sol·licitada és una inversió per una actuació a un carrer de la platja (C/ Dr. Fleming), ja que les voreres són intransitables perquè són molt estretes i estan plenes d’obstacles: faroles, senyals, invasió de la vorera per vehicles en aparcar en bateria, etc., que n’impedeix l’ús adequat; l’únic inconvenient és que mermaran les places d’aparcament, però guanyarem les persones. Aprovat per 8 vots a favor, 7 grup Independents més 1 vot de Compromís; el PSOE va votar en contra sense manifestar cap justificació.

3.- Ratificació del decret d’adhesió l’acord marc de col·laboració per a la implantació del portal de transparència

4.- Aprovació del reglament d’instalacions esportives.
Respecte a este punt cal que dir que el regidor Justo Pons ens va convocar al PSOE i Compromís per Piles el dilluns dia 28 de setembre (dos dies abans del plenari) per parlar d’aquest reglament. Creiem que és una bona idea, pero vam explicar que era molt llarg i que necessitàvem més temps; em vaig comprometre a fer una consulta a alguns Ajuntaments que disposaren de reglaments similars per poder adaptar-ho al de Piles. Va ser aprovat per 7 vots a favor, de Independents, 4 abstencions, del PSOE i Compromís (3+1)

5.- Moció del Grup Municipal Socialista de Piles, per a retirar la llei orgàníca 4/2015, de 30 de marc, de protecció de seguretat ciutadana (llei mordassa).

1ª votació:
3 PSOE, a favor
1 Compromís, a favor
El grup Independents va donar llibertat de vot als 7 membres de l’equip de govern (4 vots en contra i 3 abstencions, entre elles la de l’alcalde).

2ª votació: Idèntic resultat
Resultat: Rebutjada pel vot de qualitat del President.

6.- Moció del Grup Municipal Compromis de Piles, sobre el seguiment del acords presos en els plenaris.
Aprovada per unanimitat.

7.- Moció del Grup Municipal Compromis de Piles, per regular les zones infantils.
Aprovada per unanimitat, amb una modificació.

8.- Proposta del Grup Municipal Socialista relativa a la crisis migratòria i la situació del refugiats que arriben a Europa.
Rebutjada: 7 vots en contra dels Independents, 4 vots a favor (3 psoe+1 compromís). Justificació de l’equip de Govern: Que eixa moció era una redundancia del que ja havia dit la Generalitat Valenciana, i que era innecesari aprovar-la.
Al respecte, Salva Tur, portaveu de Compromís fa la següent intervenció:

“Des que van aparèixer les primeres notícies sobre els refugiats i, sobretot, quan es va publicar la foto del xiquet sirià ofegat a la platja, la Generalitat Valenciana, per mitjà de la seua portaveu Mónica Oltra, va difondre a través dels mitjans de comunicació de radio i premsa un comunicat en el qual es posava a la disposició de les refugiades i refugiats els albergs valencians, entre ells el de Piles. Aquesta notícia va donar lloc al fet que el col·lectiu de Compromís per Piles es reunira el diumenge dia 6 de setembre per tractar aquest assumpte i valorar què podíem fer. En aquesta reunió concloem que nosaltres sols no podíem ni havíem de fer cap actuació pel simple fet de ser un partit polític, ja que en cas contrari podria deduir-se erròniament que la nostra finalitat anava dirigida a obtenir un rendiment polític pel nostre col·lectiu, que sens dubte podria titllar-se de rendiment miserable caient molt baix com a individus i com a col·lectiu per intentar traure profit d’una desgràcia humana.

Aquesta reflexió ens va conduir a impulsar una plataforma a nivell local integrada per tots els partits polítics, associacions culturals, esportives, cíviques, ONGs, Càrites, l’Església i els veïns i veïnes en general que volgueren integrar-se; sense aparèixer Compromís per Piles com a portaveus, sinó simplement aparèixer com a impulsors d’una plataforma, en la qual actuàvem tots en una mateixa adreça, sense protagonismes partidistes.
No obstant això, recolzem la moció presentada en aquest Ajuntament pel grup municipal del PSOE, igual que l’ha presentat Compromís en altres Ajuntaments, encara que es tracta d’una moció que té com a finalitat recolzar tot allò que ja ha sigut acordat per la Generalitat Valenciana i que enteníem que la plataforma havia de recolzar. Per tot això Compromís per Piles no l’ha presentat en aquest Ajuntament.
La nostra posició és recolzar tot allò que ja s’ha dit institucionalment per la Generalitat Valenciana. Som conscients que encara ens falta més informació estatal per les competències pròpies de l’Estat sobre aquest tema, ja siga en matèria de l’Estatut del Refugiat, exigències legals per a inscripció en el registre dels mateixos, condicions d’acolliment, durada temporal, tema de seguretat pública, etc; tota aquesta informació ens permetrà coordinar tota la problemàtica, evitant contradiccions innecessàries com la protagonitzada per l’Administració Autonòmica, la intenció de la qual, segons la seua Vicepresidenta, era arreplegar els refugiats i refugiades via marítima a través d’una embarcació aportada desinteressadament per la companyia Balearia; intenció que va ser contestada per l’Administració de l’Estat al·legant la falta de competència de la Generalitat Valenciana per a dur a terme aquest transport.
Per tant i sent conseqüents votem favorablement la moció, la qual no és nova quant a impulsar alguna acció singular sobre aquest tema. Només es tracta de confirmar allò que la Generalitat Valenciana ja ha impulsat mitjançant algunes actuacions previstes, algunes d’elles publicades en premsa i que ja han sigut anteriorment exposades. Però això sí, aquesta moció dóna suport en part allò que ja havia quedat impulsat a Piles, intentar constituir una plataforma local amb la finalitat de “promoure la vocació solidària de les veïnes i veïns de Piles”, tal com consta literalment també a la moció.”

9.- Moció per a reclamar la construcció del nou C.E.I.P. José Pedrós amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat Valenciana de 2016.
Presentada per tots i aprovada per unanimitat.

10.- Assumptes sobrevinguts: mocions d’urgència.

11.- Precs i preguntes.

 • El col·lectiu Compromís per Piles celebrem el canvi de criteri per decidir invertir en Educació, és a dir l’acord d’invertir en l’acondicionament com aula de música de l’escoleta “vella”, en compte de cobrir l’estructura de l’amfiteatre. Este canvi de criteri ha que es degut? A qui s’ha consultat?, o és una decisió unilateral?

Resposta: El canvi de criteri ha sigut per tema económic: la subvenció asignada era de 30.000€ aproximadament, el cobriment de l’estructura costava 70.000 aproximadament, per tant l’Ajuntament havia de posar els altres 40.000€, i no estaven disposats a una despesa tan gran; per tant, decidiren fer la inversió dels 30.000 € en l’acondicionament de l’escoleta en aula de música, van consultar en els responsables de la banda de música de Piles.

 • Està previst fer un polígon industrial? Si és el cas, on? Superfície?

Resposta: No (contundent)

 • Cost de la telefonia de l’Ajuntament.

Resposta: aproximadament, 700 € mensuals, les factures estan a la vostra disposició.

 • Quina valoració s’ha fet del tema de agricultura en aquests primers 100 dies?
  (El regidor d’agricultura ens va comunicar a finals de setembre que volia una reunió per tractar el tema d’agricultura; está pendent)

Resposta: El regidor d’agricultura va pendre la paraula i va dir que havia intentat fer alguna gestió a Conselleria, però que volia una reunió en nosaltres i amb PSOE. De moment no havia fet cap valoració.

 • Respecte al Comerç, quines accions tenien previstes a dur a terme per fomentar el Comerç de proximitat?

Resposta: De moment, no hem fet res.

 • Respecte al Camping, com està la situació?

Resposta: No és camping, és “pernoctació de caravanes”; i està igual, pendent d’informe de Conselleria pel canvi de calificació del terreny.

 • Respecte a l’enderrocament del dipòsit d’aigua, com está l’assumpte?

Resposta: Igual, pendent de procediment per contractació d’empresa.per enderrocar.
Rèplica: Ho preguntaré en cada plenari.

 • Respecte a posar semàfors en la rodona d’entrada a Piles per l’Alqueria, hi ha previst fer alguna cosa?

Resposta: No, és un tema molt vell, depén de la Diputació i no estan disposats per ara a fer cap inversió, perquè de moment “va bé com está” (segons els van dir).

 • Quants contractes per “obra o servei determinat heu fet des de l’inici de la legislatura?

Resposta alcalde: no ho sé, pero están a la teua disposició els contractes que hem signat.

Arxivat en: Documents

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *